Mô hình chuyển giao Spa - Gói 80 triệu

80,000,000đ

Với mô hình chuyển giao Spa gói 80 triệu, chủ Spa sẽ được hỗ trợ các trang thiết bị, mỹ phẩm, vật dụng... cần thiết để vận hành một Spa chuẩn, chỉnh với quy mô khoảng 2-3 giường.

Đăng ký tư vấn

Mô hình chuyển giao Spa - Gói 150 triệu

150,000,000đ

Với mô hình chuyển giao Spa gói 150 triệu, chủ Spa sẽ được hỗ trợ các trang thiết bị, mỹ phẩm, vật dụng... cần thiết để vận hành một Spa chuyên nghiệp với quy mô 3-4 giường cùng nhiều quyền lợi khác về chiết khấu, đào tạo...

Đăng ký tư vấn

Mô hình chuyển giao Spa VIP

190,000,000đ

Mô hình chuyển giao Spa gói 190 triệu là mô hình gói VIP với nhiều ưu đãi đặc biệt, độc quyền từ Master Tâm Kala Academy cũng như Công ty mỹ phẩm năng lượng Kala Skin. Chủ Spa sẽ được hỗ trợ các trang thiết bị, mỹ phẩm, vật dụng cùng nhiều quyền lợi khác về chiết khấu, đào tạo...

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn giải pháp